9:00 πμ - 19:00 μμ

Δευτέρα - Παρασκευή

Χαλκέων 11

Θεσσαλονίκη, 54631

+30 2310 232307

com.alphaermis@gmail.com

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

 • Μια λεπτομερή μελέτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων και παροχή συμβουλών στον πελάτη.
 • Εξεύρεση κατάλληλων ακινήτων με στόχο την επίτευξη της πιο συμφέρουσας επένδυσης του κεφαλαίου του πελάτη
 • Εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων
 • Διαπραγματεύσεις εκ μέρους του αγοραστή με τον πωλητή, καθώς και στα θέματα τις τιμής
 • Εξυπηρέτηση πελατών σε όλα τα στάδια της συναλλαγής

ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 • Παροχή βοήθειας κατά τις συναλλαγές με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και κατά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών
 • Παροχή υπηρεσιών από διάφορους επαγγελματίες, όπως δικηγόρων,  συμβολαιογράφων καθώς και μεταφραστών σε συνεργασία με τον μεταφραστικό γραφείο «Alpha ERMIS»

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Ανακαίνιση ακινήτων μετά την αγορά τους στην Ελλάδα (από τα μικρά μερεμέτια έως και τη ριζική ανακαίνιση)
 • Παροχή βοήθειας κατά τις συναλλαγές με τις εταιρείες παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, τηλεφώνου, internet
 • Βοήθεια στην εξεύρεση κατάλληλου οικιακού βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, κηπουροί, φύλακες κλπ)
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης ακινήτων, καθώς και άλλων υπηρεσιών σχετικών με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη (πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, υποβολή φορολογικών δηλώσεων και πληρωμή των φόρων ακίνητης περιουσίας, εποπτεία για την ασφάλεια του ακινήτου, διενέργεια εργασιών συντήρησης)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

 • Προετοιμασία του ακίνητου προς την πώληση
 • Διαφήμιση στις ελληνικές και ξένες βάσεις δεδομένων για τα ακίνητα
 • Εκπροσώπηση στις εκθέσεις των ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος
 • Σωστή προβολή ακίνητου
 • Διαπραγματεύσεις με τον αγοραστή
 • Παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της αγοροπωλησίας, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών
 • Βοήθεια στη σωστή νομική κάλυψη κατά την αγοραπωλησία

Μας ενδιαφέρουν όπως οι κατοικίες, έτσι και τα ακίνητα επαγγελματικού χώρου!