9:00 πμ - 19:00 μμ

Δευτέρα - Παρασκευή

Χαλκέων 11

Θεσσαλονίκη, 54631

+30 2310 232307

com.alphaermis@gmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α)
 • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Από τις 8/8/2013 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, καθώς και από βεβαίωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός από αυτές που έχουν νομιμοποιηθεί και τακτοποιηθεί.

Με τον νόμο 4178/13 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες με αυθαίρετες κατασκευές να διατηρήσουν το ακίνητο τους πληρώνοντας το ανάλογο  πρόστιμο και να εξασφαλίσουν την αναστολή κυρώσεων και προστίμων για 30 χρόνια ή ακόμα και την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε όλες τις επιχειρήσεις ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας. Οι αρμοδιότητες του είναι συμβουλευτικές και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας είναι:

 • Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
 • Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης
 • Προτείνει μέτρα ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
 • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης κάθε σχετικού προβλήματος
 • Διερευνά, καταγράφει και αξιολογεί τυχόν εργατικά ατυχήματα και προτείνει μέτρα αποτροπής παρομοίων περιστατικών στο μέλλον
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για διαπίστωση ετοιμότητας των εργαζομένων
 • Προτείνει και συμβουλεύει τους εργαζόμενους για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας εργασίας
 • Εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας
 • Προτείνει την ορθή σήμανση των χώρων εργασίας
 • Πραγματοποιεί μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
 • Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ανάλογα με τις οικοδομικές εργασίες που θέλει να κάνει κάποιος παίρνει και την ανάλογη άδεια  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Oι άδειες διακρίνονται σε:

Οικοδομικές άδειες/Άδεια Οικοδομής

Για την έκδοση της άδειας δόμησης  πρώτα πρέπει να εγκριθεί η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ που χορηγείται μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών και έχουν ισχύ για ένα έτος. Ακολούθως με την προσκόμιση των απαραίτητων μελετών δίνεται η ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ που χορηγείται μέσα σε 2 μέρες από την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων και ισχύει για τέσσερα χρόνια.

Άδεια μικρής κλίμακας

Μερικές μικρές εργασίες μπορεί να πραγματοποιηθούν με άδεια μικρής κλίμακας. Η άδεια αυτή μπορεί να εκδοθεί μόνο για κτίρια νομίμως υφιστάμενα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που σκοπεύουν να εκτελέσουν εργασίες μικρής κλίμακας θα πρέπει να κάνουν αναγγελία των εργασιών στο υποκατάστημα  του ΙΚΑ που ανήκει το ακίνητο και να πληρώσουν τις ανάλογες εργοδοτικές εισφορές. Η διάρκεια της άδειας μικρής κλίμακας είναι για ένα χρόνο.

Εργασίες χωρίς άδεια δόμησης

Μερικές οικοδομικές εργασίες μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς τις άδειες δόμησης και μικρής κλίμακας. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται μια έγγραφη ενημέρωση προ 48 ωρών της Αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Όλες οι μεταβιβάσεις πρέπει να συνοδεύονται από την βεβαίωση μηχανικού που θα βεβαιώνει πως στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός από αυτές που έχουν τακτοποιηθεί με κάποια νομοθεσία περί αυθαιρέτων. Η βεβαίωση μηχανικού ισχύει για δύο μήνες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική σε όλες τις νέες μισθώσεις και αγοραπωλησίες. Εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση/κατάταξη του κτιρίου.

Από τις 1/1/2016 η έκδοση του πιστοποιητικού (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική και για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ.

Σε περίπτωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού (ΠΕΑ) επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμου υπόχρεου από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Μία ανακαίνιση αυξάνει την αισθητική του ακινήτου καθώς σε πολλές περιπτώσεις επιφέρει και κέρδη. Έχει αποδειχθεί πως μια ανακαινισμένη κατοικία κοστολογείται σε πιο υψηλή τιμή στην πώληση αλλά και στην ενοικίαση.

Η ανακαίνιση διακρίνεται σε εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία με σοβαρότητα και συνέπεια καθώς διαθέτει έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία.