9:00 πμ - 19:00 μμ

Δευτέρα - Παρασκευή

Χαλκέων 11

Θεσσαλονίκη, 54631

+30 2310 232307

com.alphaermis@gmail.com

Διαδικασία για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

Η διαδικασία της αγοράς και της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα είναι αρκετά απλή και γρήγορη. Αυτή τη στιγμή για να γίνεις ιδιοκτήτης ενός ακινήτου στη Ελλάδα χρειάζονται λιγότερα από 10 εργάσιμες μέρες.

Βήμα 1: Απόκτηση της βίζας (τουριστικής).

Η κύρια προϋπόθεση για την επίσκεψή σας στην Ελλάδα είναι να έχετε μια ισχύουσα βίζα, για την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία «Alpha ERMIS».

Βήμα 2: Αναζήτηση ακινήτων στην Ελλάδα.

Οι υπάλληλοι του μεσιτικού γραφείου «Alpha ERMIS» θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες και θα εκτιμήσουν τις δυνατότητες κάθε δυνητικού αγοραστή του ακινήτου στην Ελλάδα. Όλα τα ακίνητα στη βάση δεδομένων μας ελέγχονται προσεκτικά και προσφέρουμε για να επιλέξετε μόνο εκείνα που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες σας.

Βήμα 3: Εγγραφή ακινήτων και άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Μετά την επιλογή του ακινήτου υπάρχει μια σειρά από διαδικασίες σε δημόσια ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες της χώρας για να συναφθεί  η σύμβαση πώλησης και η υπογραφή της μεταβίβασης της κυριότητας στον αγοραστή.

Οι υπάλληλοι μας θα φροντίσουν για όλη την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον η εταιρία «Alpha ERMIS» μπορεί να προετοιμάσει τα   προσωπικά σας έγγραφα για την περαιτέρω διαμονή σας στην Ελλάδα. Οι αγοραστές των ακινήτων αξίας άνω των 250.000€ έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν 5ετή άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Και στους αγοραστές των πιο απλών ακινήτων θα βοηθήσουμε επίσης να αποκτήσουν άδεια παραμονής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΩΛΗΣΗΣ

  • Υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας και της μεταβίβασης του πιστοποιητικού ιδιοκτησίας.

Και τα δύο μέρη υπογράφουν μια σύμβαση με την οποία ορίζονται  όλοι οι όροι αγοραπωλησίας (κόστος του ακινήτου – προκαταβολή, τρόπος πληρωμής, μεταβίβαση ιδιοκτησίας, ημερομηνία της υπογραφής των οριστικών συμφωνιών, κλπ).

  • Ο αγοραστής (ή οι υπάλληλοί μας δια πληρεξουσίου) παίρνουν το ΑΦΜ στην τοπική εφορία.
  • Ο αγοραστής (ή οι υπάλληλοί μας δια πληρεξουσίου) ανοίγουν  έναν λογαριασμό στην τράπεζα.
  • Πραγματοποίηση του ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα της μεταγραφής των ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εφαρμόστηκε ο νόμος  μεταγραφής στα  Κτηματολόγια, που αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και ο νόμος περί μηχανογράφησης. Ως αποτέλεσμα αυτού δεν θα υπάρχει λόγος για να συγκεντρώνουμε πολλά έγγραφα, η καταχώρηση του αντικειμένου της αγοράς θα ολοκληρωθεί σε λιγότερα από μερικές εβδομάδες, αποφεύγοντας περιττά έξοδα.

  • έλεγχος του ακινήτου από τον αρχιτέκτονα
  • βεβαίωση από την εφορία, ότι καταβλήθηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου
  • υπολογισμός και καταβολή των φόρων για την αγορά ενός σπιτιού
  • εγγραφή στο Κτηματολόγιο
  • ερμηνεία της συναλλαγής
  • η μετάφραση των εγγράφων

Βήμα 4: Υπογραφή της σύμβασης.

Τελική πληρωμή του ακινήτου και τα υπόλοιπα έξοδα.